201609.12
0
9

Konfiskata rozszerzona i konfiskata bez skazania

Marcin Górski, dr nauk prawnych, radca prawny, partner kancelarii W DGP z 28 czerwca 2016 r. (nr 123/4270) ukazał się wywiad z wiceministrem sprawiedliwości, Panem drem Grzegorzem Warchołem (Strasburg dopuszcza konfiskatę rozszerzoną, str. B7), dotyczący projektowanej przez resort instytucji tzw. „konfiskaty rozszerzonej”, czyli przepadku mienia, co do którego oskarżony albo osoba trzecia dysponująca mieniem nie…