Praktyka w zakresie prawa konkurencji i pomocy publicznej obejmuje doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie stosowania reguł konkurencji związanych z zakazami stosowania porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej.

Doradzamy także w zakresie obrotu prowadzonego z udziałem konsumentów i prawa ochrony konsumenta. Prowadzimy doradztwo dla instytucji administracji publicznej, odnoszące się do udzielania pomocy publicznej w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Pomagamy przedsiębiorcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

oraz podmiotom zobowiązanym do stosowania prawa zamówień publicznych w prawidłowym prowadzeniu postępowań. Zrealizowane przez nas projekty dotyczyły m.in. doradztwa regulacyjnego w zakresie nowelizacji prawa zamówień publicznych, monitorowania na zlecenie Komisji Europejskiej polskiego prawa w zakresie stosowania preferencji dla podmiotów krajowych,

doradztwa dla wiodącej spółki transportu kolejowego w zakresie powierzenia usług przewozu pasażerskiego, doradztwa dla spółek komunalnych w zakresie pozyskiwania wsparcia jednostek samorządu terytorialnego oraz dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie regulowania ich relacji ze spółkami komunalnymi.