Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (2002 r.). Odbył studia w Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen (Holandia, 2000-2001) i Katolickim Uniwersytecie we Fryburgu (2005-2006). Absolwent aplikacji prokuratorskiej (2005 r.). Od 2006 r. adiunkt Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego UŁ. Od 2006 r. współpracuje jako wykładowca z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Warszawie. Od 2012 r. dyrektor Biura Prawnego Urzędu Miasta Łodzi. Członek Komisji II stopnia ds. egzaminów radcowskich przy Ministrze Sprawiedliwości. W 2011 r. otrzymał medal “Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” – najwyższe odznaczenie resortowe Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2012 r. wyróżniony tytułem “Rising Star” – 6 miejsce w Polsce w rankingu “Gazety Prawnej” najlepszych prawników przed 35 rokiem życia. Od 2012 r. przewodniczący Rady Nadzorczej ZWiK sp. z o.o. w Łodzi.

Autor ponad 80 polskich i zagranicznych publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego i praw człowieka (w tym: współautor książki System ochrony prawnej w Unii Europejskiej pod red. Prof. zw. dr hab. Anny Wyrozumskiej i autor książki Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej. Aspekty prawne i instytucjonalne). Członek Zespołu Pomocy Prawnej przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Specjalizuje się w prawie UE, prawie międzynarodowym, prawie gospodarczym prywatnym i publicznym oraz prawie administracyjnym materialnym i procesowym, prawie konkurencji i pomocy publicznej, prawie prasowym i ochronie dóbr osobistych. Języki robocze: polski, angielski.

Dane

SpecjalizacjaLorem ..
StanowiskoIpsum ..
Emailmarcin.gorski@tga.com.pl