W obszarze prawa administracyjnego prowadzimy obsługę przedsiębiorców i osób niebędących przedsiębiorcami w zakresie ochrony ich interesów w postępowaniach administracyjnych, doradzamy również, jak prawidłowo i zgodnie z prawem administracyjnym realizować ich zamierzenia (np. budowlane). Reprezentujemy Klientów w sporach sądowo administracyjnych. Doradzamy organom administracji publicznej w tworzeniu aktów prawa miejscowego.

Nasze doświadczenia w tej dziedzinie obejmują m.in. stałą obsługę przedsiębiorców branży budowlanej i deweloperskiej, doradzanie organom administracji publicznej w stosowaniu prawa administracyjnego, obsługę prawną zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych, zarówno w zakresie ich bieżącej działalności, jak i realizowanych przekształceń własnościowych. Posiadamy także znaczące doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców branży ochrony zdrowia.

Nasze doświadczenia w branży prawa lokalowego i prawa nieruchomości obejmują pomoc prawną i reprezentację prawną dla zarządców nieruchomości (w tym wspólnot mieszkaniowych i zakładów gospodarki mieszkaniowej), lokatorów oraz najemców i wynajmujących.

W zakresie prawa spółdzielczego zajmujemy się stałą obsługą spółdzielni mieszkaniowych, w tym dochodzeniem i windykacją należności oraz przekształceniami własnościowymi.

  • Prawo administracyjne. Nieruchomości, prawo lokalowe, prawo spółdzielcze.