Zespół zajmujący się prawem cywilnym koncentruje swe działania w szczególności na następujących obszarach:

  • Doradztwo w zakresie zawieranych umów,
  • Weryfikacja zawartych umów,
  • Postępowania sądowe,
  • Prowadzenie negocjacji,
  • Postępowania w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek,
  • Zniesienie współwłasności, zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej,
  • Odstępowanie i rozwiązywanie umów