Zespół zajmujący się prawem gospodarczym doradzi Państwu we wszystkich zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, począwszy od utworzenia przedsiębiorstwa, poprzez jego bieżącą działalność.

Pomożemy w wyborze najkorzystniejszej dla Państwa formy prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzimy obsługę korporacyjną i sądową. Uczestniczymy też w negocjacjach, zawieraniu umów, jak też rozwiązywaniu konfliktów z Państwa kontrahentami, zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej.

W zakresie prawa spółek obszar naszych działań w szczególności obejmuje:

 • Opracowywanie umów spółek,
 • Rejestrację spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Obsługę organów spółek, w tym w szczególności przygotowywanie projektów ich uchwał,
 • Przeprowadzanie procedur w zakresie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego, dopłat, konwersji wierzytelności
 • Badanie stanu prawnego spółek,
 • Sprzedaż i nabywanie spółek,
 • Rozwiązywanie i likwidacja spółek.

W zakresie prawa gospodarczego zajmujemy się w szczególności:

 • Doradztwem w zakresie umów handlowych,
 • Weryfikacją i oceną już zawartych umów,
 • Doradztwem w zakresie najkorzystniejszych rozwiązań prawnych dla podejmowanych przez naszych Klientów przedsięwzięć,
 • Pomocą w rozwiązywaniu sporów zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej,
 • Przeprowadzaniem postępowań w ramach postępowania upadłościowego.