Zapewniamy doradztwo w sprawach szeroko rozumianego prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego, skarbowego, wykonawczego, prawa wykroczeń i prawa nieletnich.

Reprezentacja w sprawach karnych obejmuje zarówno sporządzanie pism procesowych, jak i występowanie przed organami procesowymi. Naszym celem jest dbanie o interesy Klientów poprzez udzielanie rzetelnej informacji w indywidualnej sprawie oraz dbanie o ich interesy na każdym etapie postępowania.

Nasze doświadczenia w tej dziedzinie obejmują m.in. obronę w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych, doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu krajowego oraz międzynarodowego prawa karnego, realizacje audytów w zakresie prawa karnego gospodarczego.

  • Prawo karne