Coraz liczniejsza grupa przedsiębiorców i osób niebędących przedsiębiorcami funkcjonuje w relacjach transgranicznych, regulowanych prawem UE lub prawem międzynarodowym. Z uwagi na doświadczenia praktyczne i odpowiednie przygotowanie akademickie, pomagamy naszym Klientom w regulowaniu stosunków gospodarczych z podmiotami zagranicznymi, prowadzeniu inwestycji transgranicznych, jak również międzynarodowych sporów i windykacji.

Nasze doświadczenia obejmują m.in. reprezentację w sporach przed sądami krajowymi, dotyczących stosowania prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego, przygotowywanie i negocjowanie umów z podmiotami zagranicznymi, doradztwo w zakresie stosowania prawa UE w Polsce. Pomagamy również w zakresie ochrony praw człowieka.

  • Prawo UE. Prawo międzynarodowe.