Zespół zajmujący się prawem pracy doradza Państwu zarówno w zakresie indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy. Naszą ambicją jest ochrona interesów pracowników jak i pracodawców.

W zakresie indywidualnego prawa pracy obszar naszych działań w szczególności obejmuje wszystkie sprawy związane z zatrudnianiem pracowników, w szczególności takie jak:

 • przygotowywanie umów o pracę, w tym umów dla członków zarządów spółek kapitałowych,
 • wersyfikowanie zawartych już umów o pracę,
 • opracowywanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego nawiązania stosunku pracy dotyczących warunków zatrudnienia pracowników,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy,
 • pomoc w prawidłowym prowadzeniu akt pracowniczych,
 • przeprowadzanie analiz przestrzegania przepisów prawa pracy w Państwa zakładach pracy, przygotowanie dokumentów pracowniczych pod kątem kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, pomoc w wypełnianiu zalecenia pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy,
 • bieżące doradztwo, prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa pracy, uczestnictwo w rokowaniach pomiędzy pracownikami a pracodawcą na etapie przedsądowym

W zakresie zbiorowego prawa pracy obszar naszych działań w szczególności obejmuje:

 • Opracowywanie zbiorowych źródeł prawa pracy,
 • Przygotowywanie planów restrukturyzacji zatrudnienia,
 • Przeprowadzanie procedury zwolnień grupowych,
 • Konsultacje z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Prawo pracy

Obsługujemy zarówno przedsiębiorstwa niewielkie, zatrudniające kilku pracowników, jak i duże podmioty gospodarcze z załogą liczącą kilkaset osób.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =