Naszym Klientom zapewniamy także szybką i skuteczną pomoc w dochodzeniu zasądzonych roszczeń. Nasze doświadczenia obejmują postępowanie polubowne prowadzone w celu nakłonienia

dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia oraz przymusowe postępowanie egzekucyjne, włącznie z egzekucją z nieruchomości i bieżącym monitorowaniem działania organów egzekucyjnych.

  • Windykacja